Jeugd en liturgie in Libanon

Het Midden-Oosten komt vooral in het nieuws in verband met geweld, religieus fundamentalisme en de islam. In werkelijkheid leven er (al lang) omvangrijke en diverse christelijke gemeenschappen in deze context. Tegenwoordig wordt de situatie en de toekomst van christenen in het Midden-Oosten een punt van zorg voor zowel kerkleiders als academische onderzoekers. Het voortbestaan en de toekomst van deze gemeenschappen als levende geloofsgemeenschappen hangt in zekere mate af van de jeugd, dat wil zeggen de toekomstige generatie.

Onderzoek naar liturgische identiteit van jongeren

Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan naar jongeren en kerken, en bepaalde liturgieën, in oosterse tradities. Het deelnemen aan de eredienst/liturgie, bedevaarten en andere liturgische rituelen is een zichtbare en belangrijke uiting in kerken in het Midden-Oosten. Dit voorstel heeft tot doel de liturgische identiteiten van jongeren te begrijpen. Wat vertelt hun deelname over wie ze zijn en hoe helpt deze deelname hen te groeien? In de overtuiging dat aanbidding/liturgieën belangrijke contexten zijn waarbinnen mensen hun geloof verwerven en uiten in (oosterse) kerken, kiezen we ervoor om onze verkenning te starten vanuit de context van liturgie of aanbidding. We willen daarom de plaatsen en gebruiken van jongeren in (vijf) verschillende liturgische tradities in Libanon onderzoeken in hun bijzonderheden en overeenkomsten. De kerken die in aanmerking komen zijn de:

  • Maronitische Kerk
  • Grieks (Antiochisch) Orthodoxe Kerk
  • Syrisch-Orthodoxe Kerk
  • Armeens-Apostolische Kerk
  • Libanese Protestantse Kerk

Onze voorlopige vraag is:

Hoe vormt de deelname van adolescenten en jongvolwassenen aan de openbare eredienst, zowel in hun thuiskerk als in oecumenische contexten, hen en hun geloof in een context van oorlog, onveiligheid en zorgen als minderheid?

Christelijke jongeren over de hele wereld zoeken naar verbindingen en inspiratie. We leven in een netwerkwereld en jongeren reizen om vele redenen naar andere plaatsen. Kennis over de (geloofs)achtergrond zou helpen om de (toekomstige) kerk zowel in het Midden-Oosten als in het Westen vorm te geven.

Onderzoekers

  • Rima Nasrallah (Near East School of Theology - Beirut)
  • Ronelle Sonnenberg (Protestantse Theologische Universiteit – Amsterdam) 

Onderzoeksperiode

2019-2020