Geloofsvorming

Opvoeders in de brede zin van het woord, zetten zich in voor de vorming van kinderen en jongeren. Bij geloofsvorming gaat het om vorming in het domein van geloof. Het geloof van kinderen en jongeren ontwikkelt zich in een omgeving waarbij ouders, gezin, kerk, school en andere geloofsopvoeders een rol spelen. Deze rol wordt wisselend ingevuld: soms zijn geloofsopvoeders heel intentioneel betrokken bij de geloofsvorming van kinderen en jongeren, en soms gebeurt geloofsopvoeding minder bewust. Tussen voorbeeld zijn, vóórdoen en begeleiden zijn veel vormen van betrokkenheid bij geloofsvorming van kinderen en jongeren te vinden.

Keuzes bij overdragen van geloof

In dit proces van betrokkenheid op de geloofsvorming van kinderen en jongeren maken geloofsopvoeders keuzes; soms is er sprake van geloofsoverdracht die erop is gericht dat kinderen en jongeren op hetzelfde spoor doorgaan als de geloofsopvoeders en soms kiest men voor het creëren van een setting waarbij kinderen en jongeren zelf hun weg vinden met God en geloof. Er worden veel (onbewuste) keuzes gemaakt in het voordoen en begeleiden van kinderen en jongeren in het vormen van hun geloof.

Onderzoek naar vorming van geloof

Het OJKC onderzoekt hoe dit proces tot stand komt. Hoe vormt gelooft zich? Hoe maken kinderen en jongeren kennis met het christelijk geloof? Welke factoren spelen een rol in de geloofsvorming van kinderen en jongeren? Wat is de rol van ouders in het gezin en andere geloofsopvoeders? Welke rol spelen mensen in kerk en school de geloofsvorming van kinderen en jongeren? Op deze en andere vragen zoekt het OJKC antwoorden, met het oog op de praktijk van geloofsvorming.

Ons onderzoek