Liturgisch-rituele activiteiten voor kinderen van 0-12 jaar in protestantse contexten in Nederland

Kinderen nemen deel aan een grote verscheidenheid aan praktijken in de Protestantse Kerk in Nederland, variërend van kindermomenten in kerkdiensten en zondagsscholen tot projecten zoals Kliederkerk, waarin verschillende generaties samenkomen om te aanbidden, te spelen en te eten. Lydia van Leersum-Bekebrede doet onderzoek naar liturgische rituelen met kinderen van 0-12 jaar in protestantse contexten in Nederland.

Vragen die moeten worden beantwoord

Het is bekend welke methoden of benaderingen voor de meeste van deze praktijken worden gebruikt. Er is echter weinig bekend over hoe die methoden worden gebruikt en geïnterpreteerd door de mensen die ermee werken. Evenmin is duidelijk hoe mensen methoden combineren of wat voor alternatieve benaderingen en initiatieven er zijn. Een andere vraag die nog beantwoord moet worden, is hoe kinderen en volwassenen liturgische rituelen met kinderen begrijpen en transformeren. Daarnaast kan het interessant zijn om te onderzoeken hoe deze praktijken zich verhouden tot verschillende kerktradities.

Lydia zal deze vragen beantwoorden door middel van etnografisch onderzoek. Meer specifiek zal zij deelnemerobservaties en interviews afnemen. Ze interviewt mensen van jeugdwerkorganisaties, jeugdwerkers, ministers, ouders en niet te vergeten de kinderen in kwestie.

Onderzoeker

Lydia van Leersum-Bekebrede is promovenda aan de PThU in Amsterdam. Lydia raakte voor het eerst gepassioneerd door etnografisch onderzoek in religie tijdens haar Research Master Cultural Antropology: Sociocultural Transformations aan de Universiteit Utrecht. Ze schreef haar masterscriptie Sensational Forms: the Creation of Belonging in een Evangelische Colombiaanse kerk in Madrid na vijf maanden etnografisch onderzoek in Spanje. Haar huidige begeleiders zijn prof. dr. Marcel Barnard, dr. Jos de Kock en dr. Ronelle Sonnenberg.