Samenwerking

Het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) is een wetenschappelijk-theologisch onderzoekscentrum. Wij richten ons op geloofsvorming en religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren op het snijvlak van gezin, kerk, school en samenleving. Onze onderzoeksprojecten komen tot stand door vragen vanuit het veld en in afstemming met practitioners en dragen bij aan de vorming van een goede praktijk.