Geloof in kleine groepen

Dit onderzoek veronderstelt dat kleine groepen (small groups) bestaan als 'mesostructuren' tussen macrostructuren zoals samenleving, institutionele kerk, economie en microstructuren zoals privéleven en gezin. Vooral in postmoderne tijden is het belangrijk om deze kleine groepen te bestuderen die bestaan tussen de instelling van de kerk en het dagelijks leven van adolescenten. De vraag rijst of het mogelijk is dat deze kleine groepen geworteld zijn in traditie en institutie en ook verbonden zijn met andere netwerken.

Dit onderzoek bestudeert het gedrag van vijf kleine groepen (5-10) adolescenten. Deze kleine groepen zijn – als onderzoeksobject – het uitgangspunt van dit onderzoek. Vanuit dit uitgangspunt worden vraagstukken over geloof en kerk onderzocht. 

Hoofdonderzoeksvraag

Hoe is de praktijk van kleine groepen gerelateerd aan het geloof van adolescenten en aan hun relatie met de kerk; hoe kan deze praktijk sociologisch en theologisch gewaardeerd worden?

Achtergrond

  • de praktijk van het jeugdwerk. De kloof tussen kerk en jongeren evolueert steeds meer naar een kloof tussen jeugdwerk en het dagelijks leven van jongeren. Jeugdwerk moet de zoektocht van adolescenten naar zingeving en gemeenschap in postmoderne tijden analyseren
  • een mismatch in het verstrekken van middelen door jongerenorganisaties. Deze organisaties produceren programma's, trainingen en evenementen voor de (lokale) jeugdbedieningspraktijken. Als de manier waarop jongeren hun geloof organiseren verandert, kunnen jongerenorganisaties echter niet doorgaan met het leveren van dezelfde middelen
  • de strategische vraag ‘is het mogelijk om de kloof te overstijgen; is er een manier om de kloof te overbruggen?'
  • de behoefte aan meer praktisch-theologisch onderzoek naar jeugdwerk in de postmoderne westerse samenleving

Doelen van deze studie

  • bijdragen aan een theologie van de (jeugd)praktijk. Het dagelijkse sociale leven van adolescenten heeft theologische aspecten. Praktische theologie stopt niet bij de grenzen van de institutionele kerk. Deze studie heeft tot doel deze theologische aspecten van kleine groepen bloot te leggen
  • het theologische discours verrijken met onderzoeksresultaten uit andere sociale wetenschappen
    We kunnen veel leren van sociologische concepten die verband houden met informele groepen. Enkele relevante sociologische concepten kunnen in het theologische discours worden geïntegreerd.
  • een weg vinden over de kloof tussen (institutioneel) geloof en adolescenten. Een praktijktheologie met geïntegreerde sociologische concepten kan nuttig zijn om een nieuwe, open benadering op te bouwen om het geloof van adolescenten te ondersteunen
  • aanbevelingen geven voor de praktijk van het jeugdwerk

Onderzoeker

Harmen van Wijnen