Projecten en onderzoeken

De wereld van kinderen, jongeren en geloof, en de omgeving waarin dit geloof zich vormt en gestalte krijgt is veelzijdig en veelomvattend. En dus zijn er veel vragen te stellen en valt er veel te onderzoeken. Het recent en huidig onderzoek bij het OJKC richt zich op geloofsvorming, religieuze identiteitsontwikkeling en geloofspraktijken van kinderen en jongeren (inclusief jongvolwassenen). Deze aandachtsgebieden zijn soms overlappend en zeker niet exclusief, maar het zijn begrippen waarmee veel van ons onderzoek te plaatsen is. Maak kennis met afgeronde en lopende onderzoeken.