Disclaimer

Het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) spant zich in te waarborgen dat de op de site te verkrijgen informatie volledig en juist is. Daarentegen kan het OJKC niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Het gebruik van enige informatie die is verkregen via deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het OJKC kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De OJKC-site bevat verwijzingen en hyperlinks naar sites die buiten het domein van het OJKC liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. Het OJKC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Voor klachten of opmerkingen over deze site kunt u mailen naar ojkc@pthu.nl.