Religieuze identiteitsontwikkeling

Religie is een onderdeel van het menselijk bestaan en van de cultuur waarin we leven. Dat maakt dat religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren geen geïsoleerd gegeven is, maar iets dat zich ontwikkelt in een dynamische relatie met een bepaalde omgeving.

Onderzoek naar ontwikkeling religieuze identiteit 

Bij het OJKC onderzoeken we religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren in relatie tot de context waarin deze tot stand komt. Dat kan een specifieke context zijn, zoals een kerk of school, maar ook de bredere context van de cultuur waarin we leven. Daar zijn veel vragen bij te stellen.

Factoren bij ontwikkeling religieuze identiteit

Wat is eigenlijk religieuze identiteit en hoe ontwikkelt de religieuze identiteit van kinderen en jongeren zich? Welke factoren zijn van invloed op de religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren? Wanneer spreken we – normatief gezien – van een ‘gezonde’ religieuze identiteitsontwikkeling en wat is de rol van de omgeving?

Religieuze ontwikkeling bij kinderen en jongeren

Hoe ziet religieuze ontwikkeling bij kinderen en jongeren eruit? Religieuze identiteitsontwikkeling gaat niet alleen over geloofsovertuigingen, praktijken en waarden, maar ook over ervaringen, posities innemen, verbindingen aangaan en onderdeel worden van een geloofsgemeenschap, en de keuzes die kinderen en jongeren daarin maken. Vanuit de onderzoeksvragen proberen we religieuze identiteitsontwikkeling bij kinderen en jongeren te begrijpen.

Ons onderzoek

    Cookies

    We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.