Adolescenten en het avondmaal

Enerzijds spelen in onze cultuur belichaamde praktijken een belangrijke rol (waaronder verschillende herdenkingspraktijken), en in liturgie en liturgische studies is (religieuze) belichaming belangrijk. Aan de andere kant merken we een spanning en aarzeling met betrekking tot het belichaamde liturgisch-ritueel van het Avondmaal. In veel gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland is het Avondmaal vier tot vijf keer per jaar. Aan de Maaltijddiensten nemen doorgaans minder mensen deel dan aan de Woorddiensten. In sommige gemeenten krijgen jongeren nauwelijks met het Avondmaal te maken.

Vormingsaspecten van deelname van jongeren aan het avondmaal

Om te begrijpen hoe de culturele tendens van belichaamde praktijken zich verhoudt tot de deelname van adolescenten/jongvolwassenen aan het Heilig Avondmaal, zullen we twee gevallen onderzoeken. In de ene gemeente kunnen jongeren deelnemen aan het Avondmaal, in de andere gemeente is bevestiging een voorwaarde om deel te nemen.

Welke vormingsaspecten zijn te onderscheiden in het proces van voorbereiding van de participatie (religieuze vorming/catechese) en in de daadwerkelijke participatie van jongeren?

Liturgische vorming kan verwijzen naar de vormgeving van de liturgie en naar het religieuze leren door mensen. Beide zijn natuurlijk met elkaar verbonden, maar onze focus zal op het laatste liggen.

Zie ook

  • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. ‘Hoe krijg je jongeren meer betrokken bij het avondmaal?’, zie de website van jong protestant
  • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual verbindt aanbidding en leren. Een empirische en theoretische bijdrage vanuit het perspectief van jongeren die deelnemen aan het Avondmaal', in: Studia Liturgica 46-2, 68-84.

Onderzoeker

Ronelle Sonnenberg