Geloofspraktijken

In veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn kinderen en jongeren aanwezig en worden zij betrokken in liturgische en andere geloofspraktijken. De wijze waarop dat functioneert en wordt vormgegeven verschilt nogal. Voor het OJKC is een terugkerende onderzoeksvraag: hoe kunnen we de verscheidenheid aan geloofspraktijken waarin kinderen en jongeren participeren beschrijven en begrijpen?

Geloof in de praktijk

Lang werd er gesproken van twee soorten geloofspraktijken met kinderen en jongeren, namelijk de praktijk met meerdere generaties  en de praktijk gericht op één of meerdere specifieke leeftijdsgroepen zoals de ‘kindernevendienst’. In de praktijk is er meestal sprake van een mengvorm. Bij het OJKC onderzoeken we niet alleen wat er gebeurt in deze praktijken, maar onderzoeken we ook de onderliggende waarden: welke theologische en pedagogische waarden zijn er en hoe beïnvloedt deze theologische en pedagogische normativiteit de vormgeving van de geloofspraktijk van kinderen en jongeren?

Deelname van kinderen en jongeren aan geloof in de praktijk  

Onderzoek bij het OJKC zoomt vaak in op de participatie van kinderen en jongeren in geloofspraktijken. In hoeverre is er sprake van actieve participatie en hoe ziet actieve participatie van kinderen en jongeren eruit in geloofspraktijken? En welke bijdragen leveren kinderen en jongeren door hun participatie aan de geloofsbeleving en de geloofspraktijk van de gehele geloofsgemeenschap? Vanuit onze betrokkenheid met de praktijk proberen we hier meer zicht op te krijgen.

Ons onderzoek