Publicaties Lydia van Leersum-Bekebrede

Lydia van Leersum-Bekebrede heeft de volgende publicaties op haar naam:

1. Van Leersum-Bekebrede, L.C., Sonnenberg, P.M., de Kock, J., & Barnard, M. (2022). Performing God with Children, In: Journal of Youth and Theology, 22(1), 147-167. DOI: https://doi.org/10.1163/24055093-bja10033;

In dit artikel staat de vraag centraal wat liturgische rituelen met kinderen over God 'communiceren', in de brede zin van het woord. Wat laten de gehele viering, inclusief de verhalen die verteld worden en de interacties tussen kinderen en volwassenen, zien van wie God is? De analyse richt zich op vier praktijken: een verhaal met een handpop over Cornelius tijdens een Opstap-creche dienst, een paasnachtwake met kinderen, een Kerk-op-Schoot viering, en een Bibliodrama-interactie tijdens een kindernevendienst. Opvallend is dat, om erachter te komen hoe God 'performed' wordt, de bijdragen van kinderen cruciaal zijn. 

2. Van Leersum-Bekebrede, L.C., Sonnenberg, P.M., Kock, J. & Barnard, M. (2022). Children’s Agency in Worship. In: International Journal of Practical Theology, 26(2), 190-209. DOI: https://doi.org/10.1515/ijpt-2020-0049

Centraal in dit artikel is het idee dat kinderen niet alleen gevormd worden door hun sociale en religieuze context en de praktijken waaraan ze deelnemen, maar zelf die contexten en praktijken beïnvloeden door hoe ze meedoen. Dat kan onbewust zijn maar regelmatig zijn kinderen ook actief aan het onderhandelen in woorden of gedrag. Kinderen vinden bijvoorbeeld beweging belangrijk, hebben persoonlijke voorkeur voor bepaalde activiteiten, en hechten veel waarde aan dingen samen doen en aan relaties. Kinderen willen ook graag meebeslissen als het gaat over wat ze zelf doen in de dienst, en zeker oudere kinderen kunnen en willen meedenken over de inhoud en vorm van kerkdiensten. Dit artikel daagt onderzoekers, kerkelijk werkers en gemeenteleden uit om te letten op hoe kinderen nu al bijdragen aan diensten en hoe ze (als ze dat willen) op meer manieren zouden kunnen participeren.

3. Van Leersum-Bekebrede, LC. (2021), 'Worship with Children: Agentive Participation in Dutch Protestant Contexts.' (proefschrift)  DOI: 10.21827/61a0b3d27e7af;

4. Van Leersum-Bekebrede, L.C., Oosterbaan, M., Sonnenberg, P.M., de Kock, J., & Barnard, M.(2021), 'Sounds of Children in Worship: Materiality and Liturgical-Ritual Spaces.' In: Material Religion 17 (5), 557-579. DOI: 10.1080/17432200.2021.1996941

Dit interdisciplinaire artikel maakt een spannende verbinding tussen de concepten affordance (hoe een omgeving bepaalde handelingen aanbiedt of daartoe uitnodigt), liturgisch-rituele ruimte en geluid. In twee diensten in kerkgebouwen van voor de Reformatie zijn kinderen aanwezig. Hun stemmen klinken in het kinderkoor of in het verzitten in de bank en gefluister met hun ouders tijdens de preek. Deze geluiden die door kinderen worden gemaakt in de ruimte hebben een bepaald affect, ze hebben een effect op het lichaam van de luisteraars die een bepaald gevoel oproept en helpen daarmee de liturgisch-rituele ruimte definiëren. In het ene geval als een dienst waarin de kwaliteit van de muziek en in het andere geval waar de aandacht voor de preek centraal is voor de geloofsbeleving en voor de verbinding met God.

5. Van Leersum-Bekebrede, LC., Oosterbaan, M., Sonnenberg, P.M., de Kock, J., & Barnard, M. (2019), 'Deconstructing Ideals of Worship with Children.' In: Studia Liturgica 49 (1): 26-43. DOI: 10.1177/0039320718808945;  Dit artikel beschrijft kort een aantal historische praktijken van diensten met kinderen in Protestantse context in Nederland en gaat dan in op huidige (neven)diensten met kinderen. Het artikel bevraagt het gebruik van de term 'intergenerationeel' (= tussen verschillende generaties) om liturgische rituelen met kinderen te beschrijven. In de praktijk wordt er namelijk voordurend afgewisseld tussen aandacht voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld kinderen) en voor de gemeente als geheel; en gezinsdiensten zijn bijvoorbeeld meestal geen vervanging maar een aanvulling op de 'normale' zondagse eredienst. Bovendien beargumenteert het artikel dat 'intergenerationeel' meer een ideaal is dan een beschrijving van de praktijk. Er liggen namelijk verschillende theologische en praktische noties ten grondslag aan zowel doelgroepvieringen als intergenerationele vieringen.

6. Van Leersum-Bekebrede, L. C., Sonnenberg, P. M., de Kock, A., & Barnard, M. (2019). Setting the Stage for Children’s Participation in Worship Practices. In: International Journal of Children's Spirituality, 24(2), 166-182. DOI: https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1619533.  In dit artikel staan de volwassenen centraal die liturgische rituelen met kinderen vormgeven: hoe verhouden zij zich tot de methode die gebruikt wordt en tot de vorm van (neven)diensten met kinderen die zij helpen organiseren? Welke rollen nemen ze in ten opzichte van de kinderen? En wat drijft hen om mee te doen aan vieringen met kinderen - welke doelen hebben ze, of welke hoop of verwachting koesteren ze? Een opvallende vondst was dat het volwassenen die meedoen aan (neven)diensten met kinderen daardoor zelf gevoed worden in hun spiritualiteit of geloof.