Publicaties Jos de Kock

Jos de Kock heeft de volgende publicaties op zijn naam.

 • De Kock, Jos, De Bruin-Wassinkmaat, A.M., Visser-Vogel, E., Bakker, C., & Barnard M. (2019), 'Being Young and Strictly Religious: A Review of the Literature on the Religious Identity Development of Strictly Religious Adolescents', in: An International Journal of Theory and Research 19(1), 62-79. 
 • De Kock, A., Sonnenberg, R., & Renkema, E. (2018), 'Normativity in Empirical Youth Ministry Research', in: Journal of Youth and Theology 17(2), 81-103. 
 • De Kock, A., Visser-Vogel, E., Bakker, C., & Barnard, M. (2018), "I Have a Dutch Nationality, but Others Do Not See Me as a Dutchman, of Course’. Perception of and Participation in Society of Orthoprax Young Muslim Adults in the Netherlands', in: Journal of Muslims in Europe 7, 94-120. 
 • De Kock, A., Markus, J.J., De Muynck, A., Bertram-Troost, G.D., & Barnard, M. (2018), 'How Cohesion Matters: Teachers and Their Choice to Work at an Orthodox Protestant School', in: Journal of School Choice 5(2), 94-120. 
 • De Kock, A., & Norheim, B.E. (2018), 'Youth ministry research and the empirical', in: International Journal of Practical Theology 22(1), 69-83.
 • De Kock, A. (2017), 'Volwassen worden in de kerk', in: Radix 43(2), 78-84.
 • De Kock, A. (2017), 'Boekbespreking van Zonen & dochters profeteren: Man, vrouw & kerk - Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene en Maarten Verkerk (red.)', in: Theologia Reformata 60(3), 350-351. 
 • De Kock, A. (2017), 'Challenges to apprenticeship learning in religious education: narrow use of the apprenticeship model and current developments in youth ministry', in: Religious Education 112(3), 232-241.
 • De Kock, A. (2017), Opvoeden is gekkenwerk. 11 uitgangspunten. Heerenveen: Royal Jongbloed.
 • De Kock, A. (2016), 'Book review of Youth Ministry in the 21st Century: Five Views - Chap Clark (ed.)', in: Journal of Youth and Theology 15(1), 110-111.
 • De Kock, A., & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord’s Supper', in: Studia Liturgica 46(1-2), 68-84.
 • De Kock, A. (2016), 'De Speeltuin', in: Geruchten 49, november 2016.
 • De Kock, A. (2016), 'Doelgericht leren. Ontwikkelingen in de catechese', in: De Waarheidsvriend, januari 2016.
 • De Kock, A., & Dillen, A. (2015), 'Theologiseren met kinderen: recente ontwikkelingen', in: Handelingen 42(4), 3-6.
 • De Kock, A. (2015),'Theologiseren met kinderen als construerende theologie', in: Handelingen 42(4), 59-66.
 • Jos de Kock voerde samen met Annemie Dillen de redactie over een Handelingen themanummer (2015-4) over 'theologiseren met kinderen'.
 • De Kock, A. (2015), 'Kinder- en jongerenwerk. Wat staat de kerk te doen?' in: Ouderlingenblad 63(1062), 25-27.
 • De Kock, A. (2015), 'Belijdenis doen: waarvoor, waarover, voor wie?' in: Onderweg 1(4), 8-11.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014),'Modes of active participation', in: Questions Liturgiques 95(3-4), 216-236.
 • De Kock, A. (2014), 'A typology of catechetical learning environments', in: International Journal of Practical Theology 18(2), 264-286.
 • Visser-Vogel, E., Kock. A. de, Barnard, M., & Bakker, C. (2015), 'Sources for religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands', Journal of Muslims in Europe 4, 90-112.
 • De Kock, A. (2015), 'Schools and religious communities’ contributions to the religious formation of Christian youth', in: International Journal of Christianity and Education 19, 121-134.
 • De Kock, A., Elhorst, W., & Barnard, M. (2015), 'The comeback of parents in catechesis practices', Journal of Youth and Theology 14(2), 155-171.
 • De Kock, A. (2015), 'Being a church through religious learning at the street level', in: Ecclesial Practices 2, 217-234.
 • De Kock, A. (2015), 'What about learning in practical theological studies? Toward more conceptual clarity', in: SAGE Open 5(2), DOI: 10.1177/2158244015592682.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2015), 'Being together in youth worship: an empirical study in Protestant Dutch contexts', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71(2), art. #2832, 10 pages, DOI: 10.4102/hts.v71i2.2832. 
 • Jos de Kock voerde samen met Henk van den Bosch de eindredactie van het themanummer Handelingen (2014/3) 'De professionalisering van theologen'.
 • De Kock, A. (2014), 'Catechists’ conceptions of their catechetical learning environments', in: International Journal for the Study of the Christian Church 14(1), 3-21.
 • De Kock, A. (2014), 'Vormen van leren in de christelijke gemeente', in: Ideaz 1(2), 13-15.
 • De Kock, A. (2014), 'Leren geloven: de kerk als leergemeenschap?' in: J. Hoek (red.), De kerk leeft: vitaal gemeente-zijn vandaag. Heerenveen: Groen, (hoofdstuk 8), 163-187. 
 • De Kock, A. (2013), 'Catechisatie is een opdracht voor de hele gemeente', Opbouw 57(2), 6-8.
 • De Kock, A. (2013), 'Boekbespreking van 'Werken met diepgang,' André Mulder & Hans Snoek (Red.)', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67(4), 340-341.
 • De Kock, A. (2012), 'Promising approaches to catechesis in church communities: towards a research framework', International Journal of Practical Theology 16(2), 176-196
 • De Kock, A., & Sonnenberg, R. (2012), 'Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry', in: Journal of Youth and Theology 11(1/2), 7-22.
 • De Kock, A. (2012), 'Volgen of ontvolgen? Wat de kerk met social media moet', in: Handelingen 39(3), online gepubliceerd: http://www.handelingen.com/detailed-news/article/volgen-of-ontvolgen.html
 • De Kock, A. (2012), 'Een veelbelovende benadering. Catechese volgens het meester-gezel-leerlingmodel', in: Handelingen 39(2), 21-31.
 • Visser-Vogel, E., Westerink, J., De Kock, J., Barnard, M, & Bakker, C. (2012), 'Developing a framework for research on religious identity development of highly committed adolescents', in: Religious Education 107(2), 108-121.
 • De Kock, A., Roeland, J., & Vos, P. (2011), 'Beyond individualisation: neo-evangelical lessons for religious socialisation', in: Journal of Beliefs & Values 32(3), 329-342.
 • De Kock, A. (2011), 'Prachtige hulp voor belijdeniscatechese en gespreksgroepen. Boekbespreking van 'In goed vertrouwen. Ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis', E. van der Veen', in: HW Confessioneel 123(21), p. 3.
 • De Kock, A., Verboom, W. e.a. (2011). Altijd leerling. Basisboek catechese. Zoetermeer: Boekencentrum.
 • De Kock, A. (2011), 'Religious identity development of Christian youth in a modern context', in: De Muynck, A., J. Hegeman & P. Vos (eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society. Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 12), 177-188.
 • Roeland, J., & De Kock, A. (2011), 'Beyond individualization. Sociality and the re-configuration of authority among young Christians', in: De Muynck, A., J. Hegeman & P. Vos (eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society. Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 13), 189-200.
 • De Kock, A. (2010), 'Ruimte voor monoreligieuze vorming', in: Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid 21(1-2), 59-66.
 • De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (2010). Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.
 • De Muynck, A., & De Kock, A. (2009), 'Over godsdienstpedagogiek en monoreligieuze vorming. Boekbespreking van 'Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden. E.T. Alii', in: Beweging 73(4), 44-45.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.