Publicaties Jos de Kock

Jos de Kock heeft de volgende publicaties op zijn naam.

 • De Kock, Jos, De Bruin-Wassinkmaat, A.M., Visser-Vogel, E., Bakker, C., & Barnard M. (2019), 'Being Young and Strictly Religious: A Review of the Literature on the Religious Identity Development of Strictly Religious Adolescents', in: An International Journal of Theory and Research 19(1), 62-79. 
 • De Kock, A., Sonnenberg, R., & Renkema, E. (2018), 'Normativity in Empirical Youth Ministry Research', in: Journal of Youth and Theology 17(2), 81-103. 
 • De Kock, A., Visser-Vogel, E., Bakker, C., & Barnard, M. (2018), "I Have a Dutch Nationality, but Others Do Not See Me as a Dutchman, of Course’. Perception of and Participation in Society of Orthoprax Young Muslim Adults in the Netherlands', in: Journal of Muslims in Europe 7, 94-120. 
 • De Kock, A., Markus, J.J., De Muynck, A., Bertram-Troost, G.D., & Barnard, M. (2018), 'How Cohesion Matters: Teachers and Their Choice to Work at an Orthodox Protestant School', in: Journal of School Choice 5(2), 94-120. 
 • De Kock, A., & Norheim, B.E. (2018), 'Youth ministry research and the empirical', in: International Journal of Practical Theology 22(1), 69-83.
 • De Kock, A. (2017), 'Volwassen worden in de kerk', in: Radix 43(2), 78-84.
 • De Kock, A. (2017), 'Boekbespreking van Zonen & dochters profeteren: Man, vrouw & kerk - Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene en Maarten Verkerk (red.)', in: Theologia Reformata 60(3), 350-351. 
 • De Kock, A. (2017), 'Challenges to apprenticeship learning in religious education: narrow use of the apprenticeship model and current developments in youth ministry', in: Religious Education 112(3), 232-241.
 • De Kock, A. (2017), Opvoeden is gekkenwerk. 11 uitgangspunten. Heerenveen: Royal Jongbloed.
 • De Kock, A. (2016), 'Book review of Youth Ministry in the 21st Century: Five Views - Chap Clark (ed.)', in: Journal of Youth and Theology 15(1), 110-111.
 • De Kock, A., & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord’s Supper', in: Studia Liturgica 46(1-2), 68-84.
 • De Kock, A. (2016), 'De Speeltuin', in: Geruchten 49, november 2016.
 • De Kock, A. (2016), 'Doelgericht leren. Ontwikkelingen in de catechese', in: De Waarheidsvriend, januari 2016.
 • De Kock, A., & Dillen, A. (2015), 'Theologiseren met kinderen: recente ontwikkelingen', in: Handelingen 42(4), 3-6.
 • De Kock, A. (2015),'Theologiseren met kinderen als construerende theologie', in: Handelingen 42(4), 59-66.
 • Jos de Kock voerde samen met Annemie Dillen de redactie over een Handelingen themanummer (2015-4) over 'theologiseren met kinderen'.
 • De Kock, A. (2015), 'Kinder- en jongerenwerk. Wat staat de kerk te doen?' in: Ouderlingenblad 63(1062), 25-27.
 • De Kock, A. (2015), 'Belijdenis doen: waarvoor, waarover, voor wie?' in: Onderweg 1(4), 8-11.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014),'Modes of active participation', in: Questions Liturgiques 95(3-4), 216-236.
 • De Kock, A. (2014), 'A typology of catechetical learning environments', in: International Journal of Practical Theology 18(2), 264-286.
 • Visser-Vogel, E., Kock. A. de, Barnard, M., & Bakker, C. (2015), 'Sources for religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands', Journal of Muslims in Europe 4, 90-112.
 • De Kock, A. (2015), 'Schools and religious communities’ contributions to the religious formation of Christian youth', in: International Journal of Christianity and Education 19, 121-134.
 • De Kock, A., Elhorst, W., & Barnard, M. (2015), 'The comeback of parents in catechesis practices', Journal of Youth and Theology 14(2), 155-171.
 • De Kock, A. (2015), 'Being a church through religious learning at the street level', in: Ecclesial Practices 2, 217-234.
 • De Kock, A. (2015), 'What about learning in practical theological studies? Toward more conceptual clarity', in: SAGE Open 5(2), DOI: 10.1177/2158244015592682.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2015), 'Being together in youth worship: an empirical study in Protestant Dutch contexts', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71(2), art. #2832, 10 pages, DOI: 10.4102/hts.v71i2.2832. 
 • Jos de Kock voerde samen met Henk van den Bosch de eindredactie van het themanummer Handelingen (2014/3) 'De professionalisering van theologen'.
 • De Kock, A. (2014), 'Catechists’ conceptions of their catechetical learning environments', in: International Journal for the Study of the Christian Church 14(1), 3-21.
 • De Kock, A. (2014), 'Vormen van leren in de christelijke gemeente', in: Ideaz 1(2), 13-15.
 • De Kock, A. (2014), 'Leren geloven: de kerk als leergemeenschap?' in: J. Hoek (red.), De kerk leeft: vitaal gemeente-zijn vandaag. Heerenveen: Groen, (hoofdstuk 8), 163-187. 
 • De Kock, A. (2013), 'Catechisatie is een opdracht voor de hele gemeente', Opbouw 57(2), 6-8.
 • De Kock, A. (2013), 'Boekbespreking van 'Werken met diepgang,' André Mulder & Hans Snoek (Red.)', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67(4), 340-341.
 • De Kock, A. (2012), 'Promising approaches to catechesis in church communities: towards a research framework', International Journal of Practical Theology 16(2), 176-196
 • De Kock, A., & Sonnenberg, R. (2012), 'Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry', in: Journal of Youth and Theology 11(1/2), 7-22.
 • De Kock, A. (2012), 'Volgen of ontvolgen? Wat de kerk met social media moet', in: Handelingen 39(3), online gepubliceerd: http://www.handelingen.com/detailed-news/article/volgen-of-ontvolgen.html
 • De Kock, A. (2012), 'Een veelbelovende benadering. Catechese volgens het meester-gezel-leerlingmodel', in: Handelingen 39(2), 21-31.
 • Visser-Vogel, E., Westerink, J., De Kock, J., Barnard, M, & Bakker, C. (2012), 'Developing a framework for research on religious identity development of highly committed adolescents', in: Religious Education 107(2), 108-121.
 • De Kock, A., Roeland, J., & Vos, P. (2011), 'Beyond individualisation: neo-evangelical lessons for religious socialisation', in: Journal of Beliefs & Values 32(3), 329-342.
 • De Kock, A. (2011), 'Prachtige hulp voor belijdeniscatechese en gespreksgroepen. Boekbespreking van 'In goed vertrouwen. Ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis', E. van der Veen', in: HW Confessioneel 123(21), p. 3.
 • De Kock, A., Verboom, W. e.a. (2011). Altijd leerling. Basisboek catechese. Zoetermeer: Boekencentrum.
 • De Kock, A. (2011), 'Religious identity development of Christian youth in a modern context', in: De Muynck, A., J. Hegeman & P. Vos (eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society. Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 12), 177-188.
 • Roeland, J., & De Kock, A. (2011), 'Beyond individualization. Sociality and the re-configuration of authority among young Christians', in: De Muynck, A., J. Hegeman & P. Vos (eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society. Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 13), 189-200.
 • De Kock, A. (2010), 'Ruimte voor monoreligieuze vorming', in: Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid 21(1-2), 59-66.
 • De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (2010). Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.
 • De Muynck, A., & De Kock, A. (2009), 'Over godsdienstpedagogiek en monoreligieuze vorming. Boekbespreking van 'Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden. E.T. Alii', in: Beweging 73(4), 44-45.