Opbrengst van catechese

Investeren in jeugdcatechese is kenmerkend voor veel protestantse kerken. Een korte oriëntatie laat zien dat de stijl van deze catechise varieert. Sommige kerken onderwijzen catechese op een meer klassieke manier: jongeren krijgen een uur catechese per week, verzorgd door een catecheet, vaak een predikant. Andere parochies experimenteren met verschillende vormen van catechese, zoals 'mentor catechese'. Vaak is de mentor een parochielid, die een voorbeeldfunctie vervult, en ook buiten de catechese-uren contact opneemt met zijn of haar protégées. Sommige parochies kiezen ervoor om catechese aan te bieden in de vorm van korte cursussen, of aparte bijeenkomsten georganiseerd rond een bepaald thema, sommige gericht op een specifieke leeftijdsgroep, en andere zijn voor zowel jong als oud. Wat de vorm ook is, de vraag blijft wat de opbrengst van de catechese is.

Theologisch kader

Om inzicht te krijgen in deze vraag moet men de term 'opbrengst' definiëren. Hiervoor is een theologisch kader nodig om gedachten over deze inkomsten te structureren. Als men catechese bestudeert, kan men ontdekken dat de kernbetekenis van catechese kan worden uitgedrukt als 'religieus leren'. In de huidige literatuur komt dit woord vaker voor dan 'religieus onderwijs' of 'religieus onderwijs'. Het verschil tussen deze termen is er een van visie, die de sleutel is tot wat catechese kan bereiken. De termen 'religieus onderwijs' en 'religieus onderwijs' richten zich op wat er kan worden onderwezen; de term 'religieus leren' richt zich op wat is geleerd door degenen die catechese ontvangen.

Centrale vraag

Om het geleerde te kunnen onderzoeken, is in de eerste plaats onderzoek nodig naar de mensen die catechese ontvangen. Ze kunnen rapporteren wat ze van de catechese hebben geleerd en zo kan worden geanalyseerd wat de leerresultaten zijn. Het zou nogal interessant zijn om te weten of wat ze zeggen te hebben geleerd de bedoeling van de catchist of, op de achtergrond, de kerk weerspiegelt. Dit leidt tot de centrale vraag van dit onderzoek:

Wat zijn de bedoelingen en wat zijn de feitelijke leerresultaten van de verschillende methoden van jeugdcatecheseonderwijs?

Het antwoord op deze vraag zal het inzicht vergroten in de effecten van catechese en in hoe jongeren de verworven informatie verwerken. Zo zal dit onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de catechese. De resultaten van dit onderzoek kunnen nuttig zijn bij het vormen van theorieën over catechese, en suggereren verbeteringen voor het werken in catechese.

Onderzoeker

Hans Meerveld