Het gebruik van de Bijbel op basisscholen

Welke praktijken zijn er ontwikkeld over het gebruik van de Bijbel in het basis- en secundair onderwijs? Welke doelen stellen schoolleiders en leerkrachten voor het gebruik van de Bijbel in hun leerplan? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar het gebruik van de Bijbel in het onderwijs.

Onderzoek naar het gebruik van de Bijbel in het onderwijs

Sinds 1 november 2015 zijn Elsbeth Visser-Vogel en Jos de Kock betrokken bij een onderzoek naar het gebruik van de Bijbel op basisscholen. Dit onderzoek is geïnitieerd door Verus en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede, de Protestantse Theologische Universiteit en Verus, onder begeleiding van dr. Jan Marten Praamsma (CCTE, Academie voor Theologie en Lerarenopleiding Religie/Levensbeschouwing) en dr. Jos de Kock (PThU, Onderzoekscentrum Jeugd, Kerk & Cultuur).

Reflectie op de positie van de Bijbel

Het doel van het onderzoek is om de positie van de Bijbel in het onderwijs te verhelderen en aanknopingspunten te bieden voor nieuwe praktijken rond het gebruik van de Bijbel. Hierop worden schoolleiders en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs geïnterviewd. De resultaten kunnen scholen helpen om na te denken over de plaats van de Bijbel in hun leerplan.

Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het Steunfonds Christelijk Onderwijs en Steunfonds Rijn-Delfland.

Meer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacomijn van der Kooij.

Onderzoekers

Elsbeth Visser-Vogel en Jos de Kock