Van zuil naar zout: kennistafel over christelijk onderwijs in een seculiere cultuur

Wat is de toekomst van christelijk onderwijs in een seculiere samenleving? Naar aanleiding van het boek ‘Van zuil naar zout. Christelijk onderwijs in een seculiere cultuur.’  van dr. Kees Boele gingen een aantal experts diepgaand met elkaar en met de auteur in gesprek. We hebben deze gesprekken opgenomen; je kunt ze op deze site bekijken en beluisteren. 

Christelijk onderwijs niet meer vanzelfsprekend

Met enige regelmaat ligt de vrijheid van onderwijs (artikel 23) onder vuur vanuit politiek en samenleving. Met de terugloop van het christendom in Nederland komt de vanzelfsprekendheid van door de overheid gefinancierd christelijk onderwijs op scholen onder druk te staan. Dat vraagt om reflectie. Dr. Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), schreef zijn gedachten hierover op in het boek ‘Van zuil naar zout. Christelijk onderwijs in een seculiere cultuur.’  

'Van zuil naar zout' raakt meerdere snaren

Het boek blijkt vele snaren te raken; inmiddels wordt dit boek veel besproken en geeft het aanzet tot gesprek over de plek en vormgeving van christelijk onderwijs en de rol van gezin, kerk, docent en school hierin. Op initiatief van het Onderzoekscentrum Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) werd in het najaar van 2021 een online-kennistafel georganiseerd: een expertmeeting met deelnemers uit het academische veld van christelijk, reformatorisch en ander levensbeschouwelijk onderwijs. Het leverde een conversatie op rond een aantal stellingen, voortkomend uit het boek van Kees Boele. Dit in gezelschap van Kees Boele zelf, die hierdoor - naar eigen zeggen - op zijn beurt weer veel denkstof aan overhield. 

Deze kennistafel is volledig te bekijken op deze website. Het is opgedeeld in vier stukken rondom vier stellingen over aandachtsgebieden die 'Van zuil naar zout' aansnijdt in de gedachtevorming over christelijk onderwijs in een seculiere cultuur: de plek van gezin en kerk in christelijk onderwijs, de persoon van de christelijke docent, het intellectuele klimaat waarin christelijk onderwijs wordt vormgegeven, en de omgang met het gegeven van christelijk onderwijs als grondwettelijk recht.

Deelnemers aan de kennistafel ‘Van zuil naar zout’

Op alfabetische volgorde: