Catechese

Het rapport 'Kansen voor de catechese' constateert dat de catechese in veel gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland steeds minder populair wordt bij jongeren en dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die bereid zijn de opleiding te volgen. leiden in de catechese. Ook blijkt dat de kennis van het christelijk geloof in de hele kerk aan het afnemen is. Het onderzoek beoogt de vorming van catechese en catechetische leerprocessen in het licht van de gemeenschapsstructuur en in de context van de huidige jeugdcultuur.

Over catechese

De catechese is een essentieel onderdeel van de kerkelijke geloofsgemeenschap als geheel. Het wordt beoefend in een bepaalde context en cultuur. Deze beïnvloeden ook de catechese. Catechese moet worden gezien in het licht van secularisatie, modernisering, individualisering, de-individualisering en transformatie van religie (hernieuwde aandacht voor zingeving en religie). Het onderzoek vereist daarom naast een theologische benadering ook religieus-pedagogische, educatieve en sociologische benaderingen. Het onderzoek van dr. Jos de Kock draagt hieraan bij.

Centrale vragen

 • Wat zijn de opbrengsten van bekende/bestaande en nieuwe vormen van catechese?
 • Wat typeert de leertheorie met betrekking tot catechetische leerprocessen en leeromgevingen die rekening houden met
  • het principe van 'leren in de context van de kerkelijke/christelijke gemeenschap
  • de omringende gemoderniseerde cultuur 
  • zowel de 'gewone ' en het 'religieuze' leren (zowel aandacht voor profane als transcendentale aspecten) 
  • de opbrengsten van bekende/gevestigde en nieuwe vormen van catechese incorporeren
 • Wat zijn de implicaties van zo'n leertheorie voor de ontwikkeling van nieuwe catechetische ontwerpen?

Onderzoeker

Dr. Jos de Kock doet onderzoek naar catechese.


Foto: Ppvanderlee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons