Home/Publications/Publications Ronelle Sonnenberg

Publications Ronelle Sonnenberg

Scientific publications

Non-scientific publications

  • Sonnenberg P.M. (2016), 'Deelnemen aan youth worship', in: Laetare 32/2, 4-7.
  • Sonnenberg R. (2010). 'De Jeugd van tegenwoordig is...achteloos?' in: De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten&Schipperheijn Motief 2010.
  • Sonnenberg R. en Mout F. 'Vieringen met en door jongeren' in: Kerkinformatie November 2009.
  • Sonnenberg, R. ''preekje' in jongerenvieringen', in: In gesprek over de preek. Een handreiking voor het gesprek over de preek in de gemeente en in de kerkenraad, 2009. De brochure is gratis te downloaden via www.pkn.nl
  • Barnard M., Sonnenberg P.M., Veen van de A. 'Een vette praise in een vloeibare kerk' in: Centraal Weekblad 9 november 2007, 8-9.