Publications Ronelle Sonnenberg

Ronelle Sonnenberg has the following publications to her name.

Scientific publications

 • Van Leersum-Bekebrede, L., R. Sonnenberg, J. De Kock and M. Barnard (2019), 'Deconstructing Ideals of Worship with Children', in: Studia Liturgica 49(1), 71-88. DOI: 10.1177/0039320718808945. 
 • De Kock, A., Sonnenberg, P.M., Renkema, E. (2018), ‘Normativity in empirical youth ministry research’, in: Journal of Youth and Theology 17 (2), 81-103. DOI: https://doi.org/10.1163/24055093-17021047.
 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2016), 'Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord's Supper', in: Studia Liturgica 46 (2), 68-84.
 • Sonnenberg, P.M., Visser-Vogel, E., Van Wijnen, H. (2016), 'Reconstructing faith narratives. Doing research on the faith of adolescents', in: Journal of Youth and Theology 15 (1), 23-43.
 • Sonnenberg, P.M. (2015), 'Youth Worship in Protestant Contexts. A Practical Theological Theory of Participation of Adolescents', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 31, 219-232 (summary of the dissertation).
 • Sonnenberg, P.M. (2015), Youth Worship in Protestant Contexts. A Practical Theological Theory of Participation of Adolescents. Dissertation, PThU.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A. & Barnard, M. (2015), 'Being Together in Youth Worship. An Empirical Study in Dutch Protestant Contexts', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71 (2), 10 pages. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v71i2.2832.
 • Sonnenberg, P.M. & Barnard M. (2015), 'Youth Worship as recreation', in: International Journal of Practical Theology, 19 (1), 138-163.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014), 'Shaping Youth Worship. Modes of active participation', in: Question Liturgiques 95 (3-4), 216-236.
 • Sonnenberg, P.M. (2014), 'God in youth worship', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 30, 223-241. 
 • De Kock, A. & Sonnenberg, P.M. (2012), 'Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry', in: Journal of Youth and Theology 11, 7-22.
 • Sonnenberg P.M. & Barnard M. (2012), 'Educating young people through Christian youth worship. Reclaiming space for learning in liturgical context', in: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68 (2), Art. #1111, 8 pages. DOI: https://doi.org/10.4102/hts.v68i2.1111.
 • Barnard, M., Klomp, M., Sonnenberg, P.M., Belderbos, S. & Van Andel, N. (2009), 'Dots on a Blank Sheet. Procedures in Ritual and Liturgical Research', in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 25, 35-46.
 • Sonnenberg, R. & Barnard, M. (2008), 'God Talk between Beat and Silence. Presentatie van een PhD-project over youth worship in protestantse contexten', in: Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24, 177-197.

Non-scientific publications

 • Sonnenberg, P.M. (2019),‘Youth ministry’: praktijken van hoop?! in: Handelingen.Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap (2019/3), p.51-58
 • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. (2018), ‘Een toast uitbrengen? Ervaringen en overtuigingen van jongeren die het avondmaal vieren’, in: Klomp, M., Smit, P., Speckmann, I. (eds.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten (= Meander 17). Heeswijk: Abdij van Berne Uitgevers.
 • Sonnenberg, P.M., & De Kock, A. (2017), ‘Hoe krijg je jongeren meer betrokken bij het avondmaal?’, online-article for JOP, the youth department of the Dutch protestant church. Read this article here.  
 • Sonnenberg P.M. (2016), 'Deelnemen aan youth worship', in: Laetare 32(2), 4-7.
 • Sonnenberg R. (2010), 'De jeugd van tegenwoordig is...achteloos?' in: De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (eds.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten&Schipperheijn Motief.
 • Sonnenberg R., & Mout F. (November, 2009), 'Vieringen met en door jongeren', in: Kerkinformatie.
 • Sonnenberg, R. (2009), "Preekje' in jongerenvieringen', in: Franken, J. (ed.), In gesprek over de preek. Een handreiking voor het gesprek over de preek in de gemeente en in de kerkenraad, 40-42. Download the brochure to read this article. 
 • Barnard M., Sonnenberg P.M., Veen van de A. (November 9, 2007), 'Een vette praise in een vloeibare kerk' in: Centraal Weekblad, 8-9.