Monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving

Hoe gaan leerkrachten op zowel monoreligieuze basisscholen als monoreligieuze middelbare scholen om met religie/levensopvattingen, religieuze diversiteit in de samenleving en religieuze tolerantie als religieus pedagogisch doel? En in hoeverre hangt dit samen met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia van hun leerlingen? Dat is de centrale onderzoeksvraag van dit project.

Over het onderzoek

Per 1 juni 2013 start een nieuw promotieonderzoek over monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving. Het is een duaal promotietraject, waarbij de PThU en Driestar Educatief gaan samenwerken. Beide instellingen financieren een deel van het onderzoek. Promovenda Hanna Markus, momenteel werkzaam bij Driestar educatief, krijgt de kans om een vierjarig onderzoek te doen, resulterend in een doctoraat. Prof. Marcel Barnard (PThU, promotor), dr. A de Kock (PThU, copromotor), dr. Gerdien Bertram-Troost (VU, copromotor) en dr. Bram de Muynck (Driestar educatief, copromotor) zijn aangesteld als begeleiders.

Het onderzoek zal bestaan uit literatuuronderzoek, vragenlijsten en interviews. Het zal zich richten op sociale ontwikkeling en vooral op religieuze tolerantie, omdat dit het meest duidelijk de spanning tussen monoreligieus onderwijs en de multireligieuze samenleving in beeld brengt.

Doel

Dit onderzoek zal in de eerste plaats met behulp van beschrijvende methoden het empirische inzicht op het gebied van monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving verbeteren. In de tweede plaats zal dit onderzoek aanbevelingen doen voor de (post)initiële lerarenopleiding die zich vooral zal richten op het stimuleren van religieuze tolerantie in monoreligieus onderwijs.

Het onderzoek kan inzichten opleveren die kunnen helpen bij het formuleren van een antwoord op de vraag hoe monoreligieus onderwijs aansluit bij een steeds diverser wordende culturele en religieuze diversiteit in Nederland, hetgeen nuttig kan zijn voor het onderwijs en de nationale beleidsvorming.

Onderzoeker

Hanna Markus

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.