Missionair bewustzijn en handelen bij jongeren

Welke rol zien jongeren voor zichzelf of anderen weggelegd in het doorgeven van het christelijk geloof? In opdracht van drie organisaties (HGJB, IZB en GZB) gaat het OJKC onderzoek doen naar aanleiding van deze vraag onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die behoren bij de gemeenten van de Gereformeerde Bond en confessionele gemeenten binnen de PKN. Doel is om meer zicht te krijgen op het missionaire bewustzijn en handelen van deze christelijke jonge mensen, op welke manier dit tot uitdrukking komt en op welke manier de kerk een rol speelt in het missionaire bewustzijn en de vormgeving daarvan.

Over het onderzoek

De onderzoeksvragen hebben met name betrekking op hoe jongeren uit deze achterban aankijken tegen het belang van evangeliseren, missionaire activiteiten en het doorgeven van het christelijk geloof en Gods Woord. Op die manier hopen we meer inzicht te kunnen krijgen in het missionaire bewustzijn van deze jongeren en hoe dat in het dagelijks leven vorm krijgt. Met de onderzoeksdata wordt ook gekeken of er een verband is tussen orthodoxie en missionair bewustzijn en handelen.

Wat betreft de methode: er wordt gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten over orthodoxie en commitment. Voor het missionair bewustzijn en handelen zijn vragen op basis van de theorie opgesteld en worden ook vragen gebruikt uit vragenlijsten van andere onderzoeken. 

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn in het begin van 2020.

Onderzoekers

Hoofdonderzoeker op dit project is dr. Elsbeth Visser-Vogel.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.