Geschiedenis

Het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) is ontstaan vanuit de nalatenschap van  mevrouw Rachel Brandenburg (1922-2009). Zij was sterk betrokken op kinderen, jongeren en de kerk en vond het belangrijk dat er in de kerk van vandaag en morgen gefundeerde kennis zou komen over kinderen, jongeren, kerk en geloof.

Internationaal experts

In deze lijn is het OJKC uitgegroeid tot een internationaal centrum van onderzoek en expertise op gebied van geloofsvorming van kinderen en jongeren. Wij richten ons op wetenschappelijk onderzoek en de vertaling ervan naar de context van gezin, kerk en school. Met deze brede inzet binnen dit specialisme zijn wij uniek in het academische landschap en vervullen wij een voortrekkersrol.

Verbonden aan de PThU

Het OJKC is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Wij bestaan uit (postdoc) onderzoekers, PhD-studenten en een uitgebreid netwerk van wetenschappelijke onderzoekers en beroepsbeoefenaars.