Missie en visie

Onze wereld verandert in hoog tempo. In een dynamische en snel veranderende omgeving wordt het geloof en de religieuze identiteit van kinderen en jongeren gevormd. De ontdekkingstocht van kinderen en jongeren naar wie God is en wat geloven inhoudt is een boeiende onderneming, maar ook een kwetsbaar proces waar velen aan bijdragen, in allerlei contexten, vanuit diverse invalshoeken. 

Missie

Het OJKC doet onderzoek naar geloofsvorming en religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren, en naar praktijken in gezin, kerk, school en samenleving waarin deze processen zich afspelen. Wij geloven dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een praktijk waarin creatief en zorgvuldig wordt omgegaan met de eigenheid van kinderen en jongeren, en hun vermogen om een geloof in God gestalte te geven in hun leven en belevingswereld.

Visie

Geloof en spiritualiteit horen bij mens-zijn en dus bij het jong-zijn van kinderen en jongeren. Het helpt hen om hun weg in deze wereld te vinden en hun plaats in de samenleving in te nemen. Wij geloven dat het ontdekken van God en geloof door kinderen en jongeren aandacht, onderzoek en reflectie verdient, zodat er alle ruimte en support voor hen is om die ontdekkingstocht aan te gaan.

Onze onderzoekers hebben een intellectuele en geestelijke betrokkenheid bij kinderen en jongeren, geloofsopvoeders en practitioners, en zetten zich in voor het vergroten, delen en uitwisselen van kennis, met het oog op een goede praktijk van geloofsvorming en religieuze identiteitsontwikkeling. Wij doen wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau en verwonderen ons tegelijkertijd over hoe God zichtbaar wordt in en door kinderen en jongeren en hun geloof.