Medewerkers

Het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Er is een kleine staf bestaande uit een directeur, een wetenschappelijk onderzoeker en docent, een research-coördinator en een aantal PhD-studenten. Daarnaast dragen promovendi via postdoc-constructies of freelance-opdrachten bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Medewerkers

De volgende personen zijn verbonden aan het OJKC.