Publications Danielle van der Koot (until 2014)

Danielle van der Koot has the following publications to her name (until 2014).

  • Koot-Dees, van de, D. (2014), 'Gemeente en jonge gezinnen', in: Ouderlingenblad 92(1), 14-17.
  • Koot-Dees, van de, D. (2014), 'Een ongedwongen geloofsopvoeding. Over de rol van geloven in Amsterdamse gezinnen', in: Wapenveld 64(2), 2-10.  
  • Koot-Dees, van de, D. (2013), Prille geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar geloven in protestants-christelijke gezinnen in Amsterdam. Zoetermeer: Boekencentrum (dissertatie).
  • Koot-Dees, van de, D. (2013), 'Bidden: Elke dag hetzelfde liedje?' in: Theologia Reformata 56(1).
  • Koot-Dees, van de, D., Terwel, J. & Rodrigues, R. (2011), "Ik dacht: Ik ga gewoon naar de middelbare school.' Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen', in: Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming 31(2), 134-154.
  • Terwel, J., Rodrigues, R. & Koot-Dees, van de , D. (2011), Tussen afkomst en toekomst. Casestudies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar. Antwerpen: Garant.
  • Rodrigues, R., Koot-Dees, van de, D. & Terwel, J. (2011), 'Leerlingen tussen afkomst en toekomst', in: Pedagogiek in Praktijk 17(1).
  • Koot-Dees, van de, D. (2010), 'Hoe een lied kan klinken of verstommen. Religieuze erfenissen in de geloofsopvoeding', in: Rondom Gezin, 31(1).
  • Terwel, J., Rodrigues, R. & Koot-Dees, van de, D. (2008), 'Achter de coulissen van de schoolse selectie', in: Remediaal 4, 3-8.
  • Koot-Dees, van de, D. (2008), 'Het gouden moment. Boekbespreking', in: Praktische Theologie 1, 61-65.