Expertmeeting over 'christelijk onderwijs in een seculiere cultuur' online

23 december 2021

Over het boek van Kees Boele ‘Van zuil naar zout. Christelijk onderwijs in een seculiere cultuur’ raak je niet snel uitgepraat. Boele verkent hoe je christelijk onderwijs kunt organiseren in klimaat dat steeds meer seculier wordt. Daarbij steekt hij stevig in op de rol van ouders en de kerk in christelijk onderwijs en de rol van christelijke docenten op scholen.

Kennistafel: conversatie met experts uit het veld

In het najaar van 2021 werd op initiatief van het Onderzoekscentrum Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een 'kennistafel' georganiseerd, waarin experts op gebied van christelijk onderwijs en identiteit in gesprek gingen met elkaar en met de auteur naar aanleiding van het boek. Naast experts van PThU en OJKC waren deelnemers afkomstig van de Vrije Universiteit, Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universeit Apeldoorn, Evangelische Theologische Faculteit Leuven, Universiteit Utrecht, Driestar Educatief, Christelijke Hogeschool Ede, Verus en Arkade. Deze ontmoeting hebben we geregistreerd en staat nu online

Gespreksthema's

Uit het boek zijn vier gespreksthema's gekozen. Nadat Kees Boele een korte samenvatting geeft en over de achtergrond vertelt komen achereenvolgens aan bod:

Het zijn boeiende gesprekken geworden waarin ook anderen dan de inleiders zich mengden. Auteur Kees Boele kreeg steeds het laatste woord en hield er naar eigen zeggen huiswerk aan over. De vier gespreksrondes zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.