Faith in Youth podcast is live

27 oktober 2021

De eerste afleveringen van de Faith in Youth Podcast zijn live. Faith in Youth is een Engelstalige podcast over theologisch onderzoek en reflectie op jeugd en jeugdwerk. In deze podcast hoor je bevindingen van lopende en afgeronde onderzoeken op dit gebied.

Aflevering 1: Het verleden, heden en de toekomst van jeugdwerk en onderzoek naar jeugdwerk

In deze eerste aflevering van Faith in Youth – podcast een gesprek met prof.dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij is directeur van het OJKC, het Nederlands Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur. In deze rol is hij betrokken geweest bij vele academische theologische onderzoeken en publicaties over jeugd en jeugdwerk.

In deze podcast hoor je gesprekken over het starten van jeugdwerkonderzoek; hoe start je jeugdwerk van de grond af als er in jouw context nauwelijks theologische onderzoekstraditie en academische kennis is op het gebied van kinderen en jeugd? Marcel Barnard beschrijft de start van de OJKC en het proces van investeren in onderzoek naar kinderen en jongeren in liturgische en andere geloofspraktijken, peer-learning in kleine groepen en hoe kinderen over geloof ‘leren’. Ook hoor je enkele van de bevindingen van deze onderzoeken, in het bijzonder het onderzoek naar identiteitsvorming van orthodoxe jongeren.

Andere onderwerpen in deze podcast zijn de relatie van theologie en empirische wetenschappen in jeugdwerkonderzoek en wat de theologische dimensie in dit soort onderzoek kleurt, de rol van normativiteit in jeugdwerkonderzoek en de bijdrage van kinderen en jongeren aan theologie.

Ook in deze podcast hoor je gedachten over de toekomst van het jeugdwerk en toekomstige onderwerpen op de agenda van onderzoek naar het jeugdwerk.

Over de podcast

Gepubliceerde podcasts bevatten gesprekken over het verleden, heden en de toekomst van onderzoek naar jeugdwerk, kinderen in de eredienst en de hulpverlening van kinderen en jonge volwassenen in Libanon. De komende maanden zullen er meer podcasts worden gepubliceerd.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.