Netwerk

Wij zijn onderdeel van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd door medewerkers die via het OJKC zijn gepromoveerd. De meeste onderzoekers maken nog deel uit van een netwerk van specialisten in het veld met een link naar het OJKC.

Partners in Nederland 

In het Nederlandse taalgebied werken wij samen met de Theologische Universiteit Kampen, de Tilburg Catholic School of Theology aan Tilburg University, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, de Theologische Universiteit Apeldoorn. Ook met hbo-instellingen Driestar Educatief en de Christelijke Hogeschool Ede werken wij regelmatig samen. Daarnaast is er nauw contact met netwerk voor professioneel jongerenwerk INNOV8 en jongerenorganisaties als Jong Protestant en de HGJB.

Internationale onderzoekspartners en -platforms

Momenteel hebben wij internationale onderzoeksprojecten lopen met The Near East School of Theology in Beirut en de theologische faculteit van Stellenbosch University [link]. Daarnaast zijn er warme banden met de Norwegian School of Theology, Religion and Society.

Medewerkers van het OJKC zijn verbonden aan en aantal onderzoeksplatforms:

Internationale samenwerking

In internationaal verband participeren we in: