Home/Activities

Activities: Lectures, courses, workshops

People who professionally and/or in their studies and research are involved in religious education (such as ministers, youth workers and youth organizations) are welcome at the OJKC for lectures, courses and advice relating to practical-theological and religious-pedagogical questions on youth, church and culture.

Living environment of young people in relation to religious identity, or the pros and cons of certain types of catechesis, on the participation of young people in church services or on relevant literature with respect to religious education.

Would you like a lecture on a particular theme, or by a particular scholar? Or would you like to organize or attend a workshop?

Please contact us.

Courses

We try to offer an academic course on Youth Ministry each two years. The themes of our courses so far were:

- Children's spirituality and liturgical-rituals with Children (2018) 

- Youth Ministry in daily life (2016)

- Re-imagining youth ministry as place-sharing. An academic course on relational youth ministry (2014)

- Missionary (non)sense in Youth Ministry (2012)

- Youth, Faith, Culture. Academic Reflections on Youth Ministry (2011)


In May and June 2020, a new OJKC course is planned with the title 'Opvoeding in het licht van geloof en theologie. Afhankelijkheid, voorbeeldigheid en verantwoordelijkheid'. This course will be given over the course of three weeks, two days per week. More information will follow on this website. 


Archive

Januari 2018

 • Jos de Kock was deskundigelid van een visitatiepanel t.b.v. de visitatie van hbo opleiding theologie

November 2017

 Oktober 2017

 • Jos de Kock hield lezing ‘We hebben helemaal geen wortels’, tijdens symposium Leren en leven vanuit je wortels, Tilburg School of Catholic Theology, 27 oktober 2017, ter gelegenheid van inauguratie prof. M. Groenendijk.
 • Jos de Kock verzorgde lezing ‘Jongerenwerk in/door de kerk – 3 valkuilen en 1 uitdaging’, tijdens gemeenteavond van een GKv in Zwolle

Juni 2017

 • Onder begeleiding van Jos de Kock en Jan Marten Praamsma (CHE) is onderzoeksrapport “bijbelgebruik in protestants christelijk primair en secondair onderwijs” tot stand gekomen; Elsbeth Visser-Vogel was een van de uitvoerend onderzoekers.
 • Jos de Kock verzorgde een seminar “opvoeden is gekkenwerk” tijdens de pinksterconferentie Opwekking.
 • Jos de Kock was deskundigelid van een visitatiepanel t.b.v. de visitatie van een hbo opleiding theologie.

Maart 2017

 • Jos de Kock verzorgde een hoofdlezing over intergeneratief jeugdwerk tijdens een landelijke bijeenkomst voor jongerenwerkers van de Protestantse Kerk.
 • Jos de Kock verzorgde een lezing over “vrijheid en geloofsopvoeding” op een gemeenteavond in een plaatselijke protestantse gemeente.
 • Bij uitgever Royal Jongbloed verscheen het boek “Opvoeden is gekkenwerk” van de hand van Jos de Kock. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek over de drijfveren van opvoeders verschenen interviews met Jos de Kock in diverse media: plaatselijke kranten, Nederlands Dagblad, Algemeen Dagblad en het tijdschrift Jente.
 • Erik Renkema verzorgde een presentatie en discussiebijeenkomst over het thema: Levenskunst – Levensbeschouwelijk onderwijs op School! aan experts en andere belangstellenden concept van openbaar onderwijs in Nederland. De organisatie was in handen van VOS/ABB.
 • Erik Renkema presenteerde resultaten van zijn promotieonderzoek onder de titel: Identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs samenwerkingsschool voor primair onderwijs. Doelgroep waren deelnemers aan de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’.
 • Erik Renkema verzorgde een presentatie van de resultaten van zijn promotieonderzoek over Cooperation schools in the Netherlands aan leden van de
  themagroep ‘Identity and Diversity’ tijdens de conferentie European Teacher Education Network in Göteborg.