Home/About OJKC/News/OJKC doet onderzoek naar missionair bewustzijn en handelen van jongeren

OJKC doet onderzoek naar missionair bewustzijn en handelen van jongeren

Welke rol zien jongeren voor zichzelf of anderen weggelegd in het doorgeven van het christelijk geloof? Dat gaat het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) de komende periode onderzoeken onder jongeren van 16 tot 25 jaar.

Het onderzoekscentrum voert het onderzoek uit in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Deze drie organisaties willen de uitslag gebruiken om beter bij de jongeren in hun achterban te kunnen aansluiten. Begin 2020 moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Dr. Elsbeth Visser-Vogel is de hoofdonderzoeker op dit project. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de websites van de drie opdrachtgevers of hier.