Home/About OJKC/News/Eigen geloof van ouders en opvoeders steeds belangrijker

Eigen geloof van ouders en opvoeders steeds belangrijker

“Het vraagt moed om jouw kind toegang te geven tot waar het hart van jouw geloof klopt,” aldus OJKC-staflid dr. Ronelle Sonnenberg. Onlangs werd zij geïnterviewd voor het magazine Woord & Weg van de Protestantse Kerk in Nederland.

Overdracht van geloof aan de nieuwe generatie confronteert ouders en opvoeders met de inhoud van hun geloof. Die inhoud is in deze tijd vaak onderhevig aan onzekerheid. Dat vraagt ook wat van ouders en opvoeders: “Wie kinderen leert bidden, moet zelf kunnen bidden en weten welke rol gebed in het eigen leven speelt.”

Neem kinderen mee in jouw belevingswereld van het geloof.

Sonnenberg constateert dat kinderen soms geen idee hebben hoe belangrijk geloof en kerk zijn voor hun ouders: “Het lijkt alsof in onze gezinscultuur het gesprek hierover te moeilijk wordt gevonden.” Invulling geven aan de woorden uit Deuteronomium 6 blijft desondanks nodig: vertel het je kinderen. “Dat gaat om kennis, om rituelen en liturgie, om inbedding in de kerkgemeenschap. En vooral: neem kinderen mee in jouw belevingswereld van het geloof.

“Dat geloof al twintig eeuwen wordt overgedragen, steeds op eigen wijze, van generatie op generatie. Er is in het evangelie een kracht die doorgaat. Die maakt dat het verhaal van God en mensen steeds opnieuw wordt doorgegeven. God gaat door, ook waar wij haperen of afhaken. Het hangt dus ten diepste niet af van onze kringen en methoden. Wat we ook weten: je redt het niet alleen. Je hebt de kerk nodig, andere ouders, christelijke organisaties.

Lees meer in het artikel.