Home/About OJKC/News/Twee nieuwe promotieonderzoeken catechese en geloofsleren

Twee nieuwe promotieonderzoeken catechese en geloofsleren

Per 1 december starten twee nieuwe promotieonderzoeken naar catechese en geloofsleren aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De promovendi zijn drs. J. (Hans) Meerveld en drs. J.H.W. (Wielie) Elhorst. Beiden zullen deel uit gaan maken van de onderzoeksgroep van het onderzoekscentrum voor jeugd, kerk en cultuur (OJKC) van de PThU (www.ojkc.nl). Dr. Jos de Kock zal als copromotor en prof. dr. Marcel Barnard zal als promotor van de onderzoeken optreden.

Het doel van beide onderzoeken is om meer inzicht te krijgen in de complexe relatie tussen verschillende vormen van catechesepraktijken enerzijds en de leeruitkomsten bij jongeren anderzijds. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de rol die catecheten daarbij spelen maar ook de rol die ouders daarin hebben. Het starten van beide promotieonderzoeken betekent een belangrijke nieuwe impuls aan het onderzoeksprogramma catechese dat dr. Jos de Kock aan de PThU ontwikkelt.

De onderzoeken zijn duale promotieonderzoeken en zijn mogelijk gemaakt door samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en het dienstencentrum van de Protestantse Kerk.

Drs. J. (Hans) Meerveld is als docent werkzaam bij de academie voor theologie van de Gereformeerde Hogeschool met als aandachtsgebieden praktische theologie, godsdienstpedagogiek- en sociologie en didactiek van de catechese. Daarnaast werkt hij als docent catechese aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg).

Drs. J.H.W. (Wielie) Elhorst is predikant in algemene dienst bij JOP - jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij is daar senior medewerker met catechese als bijzonder aandachtsveld; ook is Wielie lid van de beraadsgroep catechese van de Protestantse Kerk.