Home/About OJKC/News/Re-search & Re-act

Re-search & Re-act
In één dag bijgepraat over actuele onderzoeken rond jeugd, kerk & geloofsontwikkeling

Op 8 november is er op de CHE in Ede de vijfde editie van Re-search & Re-act, waarin recente onderzoeken op het gebied van jeugd, kerk en geloofsontwikkeling gepresenteerd en besproken worden. Maar liefst zestien onderzoekers presenteren hun bevindingen en gaan samen met de deelnemers de vertaalslag maken naar de praktijk. De organisatie is in handen van PTHU/OJKC, CHE-theologie, Jong Protestant (JOP), HGJB, het Praktijkcentrum en MissieNederland.

Met deze studiedag wil de organiserende partijen de brug slaan tussen het onderzoeks- en de praktijkveld. Daarbij staan acht verschillende thema’s op het programma, zoals: vieren, pastoraat, avondmaal, vragen die leven bij jongeren en meer. Van de 16 onderzoekers die hun werk bespreken zijn onder meer aanwezig: Peter Sinia met zijn promotieonderzoek ‘Kinderen aan het avondmaal’, Nelleke Plomp met het onderzoek ‘Jongeren en de preek; inclusief preken’ en Rinke van Hell verzorgt de hoofdlezing vanuit haar onderzoek ‘De Jeugdwerker tussen ideaal en werelijkheid’.

Voor het eerst zal Re-search & Re-act ook een thema aanbieden speciaal gefocust op docenten godsdienst en levensbeschouwing.

Het programma is van 13.30 uur tot 19.30, inclusief maaltijd en aansluitend een netwerkborrel.

Voor meer informatie en aanmelding: https://www.missienederland.nl/re-search-re-act