Home/About OJKC/News/Onderzoek naar identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs op samenwerkingsscholen

Onderzoek naar identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs op samenwerkingsscholen

Het NOS-journaal van 4 juli 2016 besteedde er al aandacht aan: de samenwerkingsschool in Nederland. De staatssecretaris van onderwijs wil de mogelijkheid om deze school te realiseren versoepelen. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een fusie tussen een openbare en een bijzondere school. Bijna altijd komen hier een neutrale en een confessionele school samen.
Het aantal samenwerkingsscholen groeit in Nederland. Het begint een fenomeen te worden dat veel aandacht krijgt. Zo ook van landelijk nieuws als het NOS-journaal.

En juist bij die actualiteit sluit onderzoek van onze PThU aan! Een van onze promovendi verricht onderzoek naar de identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs op deze scholen, in het bijzonder de basisscholen. En dit interessante onderzoek brengt veel aan het voetlicht! Wat kan er bijvoorbeeld gezegd worden over dit fenomeen in relatie tot het zo vertrouwde en bekende duale onderwijssysteem dat Nederland kenmerkt? Welke levensbeschouwelijke praktijken worden er door leerkrachten en leerlingen vormgegeven? En hoe worden deze gemotiveerd?

Erik Renkema voert dit onderzoek uit binnen het Onderzoekscentrum Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC) van de PThU en de kenniskring Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim.
Meer informatie hierover vindt u op:

De site van OJKC
De site van Windesheim
E. erenkema@pthu.nl / erik.renkema@windesheim.nl