Home/About OJKC/News/Nieuw promotieonderzoek: Monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving

Nieuw promotieonderzoek: Monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving

Per 1 juni 2013 start binnen het OJKC een nieuw promotieonderzoek naar monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving. Het betreft een duaal promotieproject waarvoor Driestar educatief en de PThU een samenwerking zijn aangegaan. Beide instellingen financieren een deel van het onderzoek. De promovenda Hanna Markus, werkzaam bij Driestar educatief, wordt in de gelegenheid gesteld vier jaar lang het onderzoek uit te voeren uitmondend in een promotie. Als begeleiders van het onderzoek zijn aangewezen prof. Marcel Barnard (PThU, promotor), dr. A de Kock (PThU, copromotor), dr. Gerdien Bertram-Troost (VU, copromotor) en dr. Bram de Muynck (Driestar educatief, copromotor).

In het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe verhouden docenten in respectievelijk monoreligieuze basisscholen en monoreligieuze middelbare scholen zich tot godsdienst/levensbeschouwing, levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving en religieuze tolerantie als godsdienstpedagogisch/-didactisch doel; en in hoeverre is dit te relateren aan het verschil in leeftijd en ontwikkelingsfase van hun leerlingen? Het onderzoek zal bestaan uit literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en interviewonderzoek.

Het onderzoek spitst zich toe op burgerschapsvorming (sociale ontwikkeling) en meer in het bijzonder op ‘religieuze tolerantie’ omdat de  spanning tussen monoreligieus onderwijs en de multireligieuze samenleving in dit thema op het scherpst van de snede naar voren komt.

In de eerste en voornaamste plaats levert het onderzoek langs descriptieve weg een aandeel aan het verkrijgen van empirisch inzicht op het gebied van monoreligieus onderwijs in een multireligieuze samenleving. In de tweede plaats zal het onderzoek aanbevelingen opleveren voor de (post‑)initiële lerarenscholing, die met name verband houden met het stimuleren van religieuze tolerantie in monoreligieus onderwijs.

Het onderzoek kan inzichten opleveren die bijdragen aan het formuleren van een antwoord in overheids- en schoolbeleid op de vraag hoe monoreligieus onderwijs al dan niet harmonieert met een toenemende culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos de Kock (adekock@pthu.nl)