Home/About OJKC/News/Mastercourse Youth Ministry 2016

Mastercourse voor senior jongerenwerkers en predikanten

Youth Ministry in het alledaagse leven. 10 maart en 1 april 2016  

Wat is de impliciete theologie in het dagelijkse leven van jongeren? Hoe brengen we de 'theologie' die we aantreffen in de leefwereld van jongeren onder woorden? En hoe kunnen we deze evalueren? Deze vragen staan centraal in deze cursus. We gaan, methodisch gezien, dus uit van 'geleefd geloof' of 'geleefde religie' binnen en buiten de kerk en maken dit tot onderwerp van analyse en reflectie.

Op 10 maart krijg je verschillende perspectieven aangereikt op youth ministry in het alledaagse leven van jongeren. De centrale vraag is: hoe komt geloven in het leven van alledag van deze jongere naar voren. Met de stille week voor de deur, is één van de vragen ook wat Jezus’ sterven en opstaan voor twee jongeren die je als voorbereiding hebt geïnterviewd, betekent in zijn of haar alledaagse leven.

Op 1 april komen onderzoekers uit Europa aan het woord over de hedendaagse context van youth  ministry. Ze reflecteren over youth ministry zoals dat in het leven van jonge mensen naar voren komt. U kunt bijdragen verwachten die gaan over nieuw theologische denkwijzen in youth ministry  en (empirisch) onderbouwde kennis over jonge mensen. Voertaal deze dag is Engels.

Doel van de cursus

Theologisch reflecteren op hedendaagse praktijken van youth ministry. Deze reflectie betreft het waarnemen en duiden van vormen van ‘geleefde religie’ bij jongeren en het waarderen van die vormen in het licht van het evangelie.

Competenties

De cursus beoogt het bevorderen van de hermeneutische en de communicatieve competentie.

Toetsing

Het verbinden van de interviews met de literatuur in een kort verslagje (ca. 1000 woorden).

Doelgroep

De cursus is voor senior jongerenwerkers en predikanten die zich (verder) willen verdiepen in en theologisch reflecteren op youth ministry.

Aantal studiepunten (ECTS):

2 ECTS

cursus code

: A-PAO-1516-46P

Kosten:

225 euro

Deadline aanmelding:

29 januari 2016

Voorlopige literatuur

Ammerman, N.T., Sacred Stories, Spiritual Tribes. Finding Religion in Everyday life, Oxford: Oxford University Press, 2014, hoofdstuk 3. Luther, H., Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart, 1992;   p. 160-182 Identität und Fragment, p. 212-223 Schwellen Und Passage, p. 239-256, Schemrz und Sehnsucht. Scharen, C. and Vigen, A.M., Ethnography as Christian Theology and Ethics, London-NewYork 2011, Hoofdstuk 4 De Kock, A., Being a church through religious learning at the street level. In: Ecclesial Practices 2015.

Docenten

10 maart: dr. Jos de Kock en dr. Ronelle Sonnenberg

De sprekers op 1 april zijn:

  1. dr. Andrew Root, VS
  2. dr. Barbara Puehl / drs.Reinhoud Ostermann, Duitsland
  3. dr. František Štěch, Tjechie
  4. dr.David Bailey, Engeland