Home/About OJKC/News/Jongeren zoeken nog steeds gemeenschappen op

Jongeren zoeken gemeenschap op

In het Nederlands Dagblad van 22 december 2011 komt OJKC medewerker Jos de Kock aan het woord naar aanleiding van het verschijnen van het artikel "Beyond individualisation: neo-evangelical lessons for religious socialisation" dat hij samen met Pieter Vos (PThU) en Johan Roeland (VU) schreef in Journal of Beliefs & Values.

".... religie is steeds individualistischer, stellen veel sociologen. Mensen knutselen hun eigen geloof bij elkaar. Dat beeld is eenzijdig. Jongeren zoeken nog steeds gemeenschappen op". Lees het hele artikel via deze link.