Home/Publications/Publications Danielle van der Koot (until 2014)

Publications Danielle van der Koot (until 2014)

  • Koot-Dees, van de, D. (2014). Gemeente en jonge gezinnen. In: Ouderlingenblad (in druk).
  • Koot-Dees, van de, D. (2014). Een ongedwongen geloofsopvoeding. Over de rol van geloven in Amsterdamse gezinnen. In: Wapenveld, 64:2, pp. 2-10.  
  • Koot-Dees, van de, D. (2013). Prille geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar geloven in protestants-christelijke gezinnen in Amsterdam. Zoetermeer: Boekencentrum (dissertatie).
  • Koot-Dees, van de, D. (2013). Bidden: Elke dag hetzelfde liedje? In: Theologia Reformata, 56:1.
  • Koot-Dees, van de, D., Terwel, J. & Rodrigues, R. (2011). 'Ik dacht: Ik ga gewoon naar de middelbare school.' Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen. In: Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 31(2), pp. 134-154.
  • Terwel, J., Rodrigues, R. & Koot-Dees, van de , D. (2011). Tussen afkomst en toekomst. Casestudies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar. Antwerpen: Garant.
  • Rodrigues, R., Koot-Dees, van de, D. & Terwel, J. (2011). Leerlingen tussen afkomst en toekomst. In: Pedagogiek in Praktijk, (17)1.
  • Koot-Dees, van de, D. (2010). Hoe een lied kan klinken of verstommen. Religieuze erfenissen in de geloofsopvoeding. In: Rondom Gezin, 31(1).
  • Terwel, J., Rodrigues, R. & Koot-Dees, van de, D. (2008). Achter de coulissen van de schoolse selectie. In: Remediaal, 4, pp. 3-8.
  • Koot-Dees, van de, D. (2008). Het gouden moment. Boekbespreking. In: Praktische Theologie, 1, pp. 61-65.