Home/Publications/Publications Jos de Kock
dr. Kock, A. de (Jos)
Assistant Professor in Practical Theology (Education & Catechetics)

Publications Jos de Kock

 • De Kock, A., & Norheim, B.E. (2018). Youth ministry research and the empirical. Accepted for publication in International Journal of Practical Theology (issue 1 or 2).
 • De Kock, A. (2017). Volwassen worden in de kerk. Geaccepteerd voor publicatie in Radix, 43 (nummer 2 of 3)
 • De Kock, A. (2017). Boekbespreking van Zonen & dochters profeteren: Man, vrouw & kerk – Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene en Maarten Verkerk (Red.). Geaccepteerd voor publicatie in Theologia Reformata, 60, (nummer 3 of 4).
 • De Kock, A. (2017). Challenges to apprenticeship learning in religious education: narrow use of the apprenticeship model and current developments in youth ministry Religious Education, 112(3), 232-241.
 • De Kock, A. (2017). Opvoeden is gekkenwerk. 11 uitgangspunten. Heerenveen: Royal Jongbloed.
 • De Kock, A. (2016). Book review of Youth Ministry in the 21st Century: Five Views – Chap Clark (Ed.). In Journal of Youth and Theology, 15(1), pp. 110-111.
 • De Kock, A., & Sonnenberg, P.M. (2016). Ritual links worship and learning. An empirical and theoretical contribution from the perspective of young people participating in the Lord’s Supper. Studia Liturgica, 46(1-2), 68-84.
 • De Kock, A. (2016). De Speeltuin. Geruchten, 49, november 2016.
 • De Kock, A. (2016). Doelgericht leren. Ontwikkelingen in de catechese. De Waarheidsvriend, januari 2016.
 • Dillen, A., & De Kock, A. (2015). Theologiseren met kinderen: recente ontwikkelingen. Handelingen, 42(4), 3-6.
 • De Kock, A. (2015). Theologiseren met kinderen als construerende theologie. Handelingen, 42(4), 59-66.
 • Jos de Kock voerde samen met Annemie Dillen de redactie over een Handelingen themanummer (2015-4) over 'theologiseren met kinderen'
 • De Kock, A. (2015). Kinder- en jongerenwerk. Wat staat de kerk te doen? Ouderlingenblad, 63(1062), 25-27.
 • De Kock, A. (2015). Belijdenis doen: waarvoor, waarover, voor wie?. Onderweg, 1(4), 8-11.
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2014). Modes of active participation. Questions Liturgiques, 95(3-4), 216-236.
 • De Kock, A. (2014). A typology of catechetical learning environments. International Journal of Practical Theology, 18(2), 264-286.
 • Visser-Vogel, E., Kock. A. de, Barnard, M., & Bakker, C. (2015) Sources for religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands. Journal of Muslims in Europe, 4, 90-112.
 • De Kock, A. (2015). Schools and religious communities’ contributions to the religious formation of Christian youth. International Journal of Christianity and Education, 19, 121-134.
 • De Kock, A., Elhorst, W., & Barnard, M. (2015). The comeback of parents in catechesis practices. Journal of Youth and Theology, 14(2), 155-171.
 • De Kock, A. (2015). Being a church through religious learning at the street level. Ecclesial Practices, 2, 217-234.
 • De Kock, A. (2015). What about learning in practical theological studies? Toward more conceptual clarity. SAGE Open, 5(2), DOI: 10.1177/2158244015592682
 • Sonnenberg, P.M., Nel, M., De Kock, A., & Barnard, M. (2015). Being together in youth worship: an empirical study in Protestant Dutch contexts. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 71(2), art. #2832, 10 pages, DOI: 10.4102/hts.v71i2.2832
 • Jos de Kock voerde samen met Henk van den Bosch de eindredactie van het themanummer Handelingen (2014/3) "De professionalisering van theologen".
 • De Kock, A. (2014). Catechists’ conceptions of their catechetical learning environments. International Journal for the Study of the Christian Church, 2014, 14(1), 3-21.
 • De Kock, A. (2014). Vormen van leren in de christelijke gemeente. Ideaz, 1(2), 13-15.
 • De Kock, A. (2014). Leren geloven: de kerk als leergemeenschap? In: J. Hoek (Red.) De kerk leeft: vitaal gemeente-zijn vandaag, Heerenveen: Groen, pp. 163-187 (hoofdstuk 8).
 • De Kock, A. (2013). Catechisatie is een opdracht voor de hele gemeente. Opbouw, 57(2), 6-8.
 • De Kock, A. (2013). Boekbespreking van Werken met diepgang – André Mulder & Hans Snoek (Red.). In Nederlands Theologisch Tijdschrift, 67(4), pp. 340-341.
 • De Kock, A. (2012). Promising approaches to catechesis in church communities: towards a research framework. International Journal of Practical Theology, 16(2), 176-196
 • De Kock, A., & Sonnenberg, R. (2012). Embodiment: Reflections on religious learning in youth ministry. Journal of Youth and Theology, 11(1/2), 7-22.
 • De Kock, A. (2012). Volgen of ontvolgen? Wat de kerk met social media moet. Handelingen, 39(3), online gepubliceerd: http://www.handelingen.com/detailed-news/article/volgen-of-ontvolgen.html
 • De Kock, A. (2012). Een veelbelovende benadering. Catechese volgens het meester-gezel-leerlingmodel. Handelingen, 39(2), 21-31.
 • Visser-Vogel, E., Westerink, J., De Kock, J., Barnard, M, & Bakker, C. (2012). Developing a framework for research on religious identity development of highly committed adolescents. Religious Education, 107(2), 108-121.
 • De Kock, A., Roeland, J., & Vos, P. (2011). Beyond individualisation: neo-evangelical lessons for religious socialisation. Journal of Beliefs & Values, 32(3), 329-342.
 • De Kock, A. (2011). Prachtige hulp voor belijdeniscatechese en gespreksgroepen. Boekbespreking van 'In goed vertrouwen. Ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis', E. van der Veen. HW Confessioneel, 123(21), p. 3.
 • De Kock, A., Verboom, W. e.a. (2011). Altijd leerling. Basisboek catechese. Zoetermeer: Boekencentrum.
 • De Kock, A. (2011). Religious identity development of Christian youth in a modern context. In: A. de Muynck, J. Hegeman & P. Vos (Eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society, Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 12), 177-188.
 • Roeland, J., & De Kock, A. (2011). Beyond individualization. Sociality and the re-configuration of authority among young Christians. A. de Muynck, J. Hegeman & P. Vos (Eds.), Bridging the gap. Connecting Christian faith and professional practice in a pluralistic society, Sioux (Iowa): Dordt College Press (Chapter 13), 189-200.
 • De Kock, A. (2010). Ruimte voor monoreligieuze vorming. Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, 21(1-2), 59-66.
 • De Kock, J., Meester-Van Laar, A., Roeland, J., & Vos, P. (2010). Jong. Mores en sores van jongeren van nu. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.
 • De Muynck, A., & De Kock, A. (2009). Over godsdienstpedagogiek en monoreligieuze vorming. Boekbespreking van 'Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden. E.T. Alii. Beweging, 73(4), 44-45.